"Fra en annen strand" utstilt på Rådhusgalleriet, Oslo

Tilbake